eec@eec.co.rs  |   +381 64 8444 175

 • Српски језик
 • English

Dobre prakse za sve energente i fluide koji se koriste u industriji

april 10, 2017 - admin | Kategorija Dobre prakse

Dobre prakse za sve energente (toplotna, električna energija) i fluide (voda, CO2, azot) koji se koriste u industriji

1. Definisanje ključnih pokazatelja uspešnosti – KPI (Key Performance Indicator)

KPI-evi se ne odnose samo na energente, već i na sve druge mere rada ili aktivnosti od velike važnosti, kao što je npr. produktivnost, efikasnost proizvodnog postrojenja, gubici repromaterijala, itd. U zavisnosti od tipa industrije, te koji energenti imaju značajan uticaj na poslovanje, ove energente treba proglasiti KPI-evima i uspostaviti sistem za njihovo praćenje, kontrolu i poboljšanje. Ako je npr. toplotna energija značajan trošak u određenoj industriji, onda je Potrošnja toplotne energije KPI izražen u MJ, kWh ili Sm3 po jedinici proizvoda. Osim navedenog, radi efikasnijeg praćenja, potrebno je uvesti i PI-eve, pokazatelje uspešnosti, u konkretnom primeru Potrošnja toplotne energije u pojedinim pogonima, ali i Potrošnja toplotne energije najvećih potrošača. KPI-evi su kao instrument tabla u kokpitu aviona – daju bitne informacije za kontrolu i bezbedno upravljanje. Za unapređenje KPI-eva, potrebno je definisati „vlasnika“ određenog KPI-a.Preduslov za ostvarivanje poboljšanja je merenje u pravilnim vremenskim intervalima. Ustanove koje isporučuju energente, podrazumevano mere potrošnju i ispostavljaju račune na mesečnom nivou. Ipak, obično je potrebna učestalija kontrola, npr. dnevno, nedeljno ili MTD (month to date) od početka meseca do tekućeg dana. Da bi se stekao utisak o određenom KPI-u, neophodno je da se radi poređenje istog KPI-a sa sličnim proizvodnim pogonima, kao i utvrditi repere (benchmark) za određenu industriju. Za važne KPI-eve, neophodno je da „vlasnik“ KPI-a napravi odgovarajuću strategiju, na koji način će do određenog perioda dostići reper. Česta je potreba da se za poboljšanje određenog KPI-a uključi više odeljenja. U tom slučaju vlasnik KPI-a treba da oformi zvaničan tim, koji će se sastajati u pravilnim razmacima (npr. dvonedeljno) radi dostizanja poboljšanja. Na internetu se mogu naći mnogi nazivi, alati i saveti za funkcionisanje ovog tima, uglavnom nastali iz Six Sigma tehnika za poboljšanje procesa, kao što je npr. PDCA (Plan Do Check Act), DMAIC (Define Measure Analize Improve Control). Savet je da se obavezno koristi Pareto princip, odnosno Pareto dijagram (pravilo 80/20) i dnevnik akcija (Action Log). Paretov princip kaže –20% potrošenog vremena i ulaganja donosi 80% ušteda. Postoji mnogo primera primene ovog principa, kao i gotovi dijagrami, a predstavnici EEC-a su ga više puta uspešno praktično primenili na uštede energenata i fluida u industriji. Dnevnik akcija je neophodan prvenstveno kao podsetnik na dogovore sa sastanka. U dnevniku akcija obavezno treba da stoji ko je odgovoran za određenu akciju, detaljan opis akcije i datum do kojeg će akcija biti završena. Odgovorna osoba za određenu akciju treba da bude saglasna sa dodeljenom akcijom kao i predviđenim vremenom za njeno izvršenje. Za  praćenje rada oformljenog tima, postoje mnogi softverski alati, ali je i Excel sasvim dovoljan.

2. Edukacija ljudi i vođenje ličnim primerom

Redovno gašenje nepotrebnih svetala neće spasiti kompaniju, ali će uticati na svest ljudi. Ljudima treba predstaviti cene energenata i fluida te im objasniti zbog čega se nešto od njih zahteva. O energentima se često ne vodi računa, jer nisu opipljivi i gubitak se ne vidi odmah, kao sto je npr. slučaj kod gubitaka repromaterijala, koji su lako uočljivi.

 

 

3. Rekuperacija energije i saniranje curenja

Za većinu proizvodnih pogona važi da repromaterijal ulazi u pogon na temperaturama približnim sobnoj temperaturi. Kada izlazi iz proizvodnog pogona, gotov proizvod je takođe na temperaturi koja je bliska sobnoj. U toku proizvodnog procesa se često u pojedinim koracima koristi toplotna energija, da bi se u nekim daljim koracima, koristila rashladna. Da li ovo znači, da se dobrom rekuperacijom potrošnja energije za grajanje / hlađenje može minimalizovati? Za sva curenja (bacanja) energenata i fluida (para, kondenzat, rashladno sredstvo, voda…), ali i proizvod, poluproizvod, pomoćni materijal… je neophodno uspostaviti sistem za brzo otkrivanje i eliminaciju.

4. Plan proizvodnje

Dužina šarži, broj preštelavanja, dužina trajanja preštelavanja, u prehrambenoj industriji – broj pranja (CIP-ova – cleaning in place) – U današnje vreme potrošačima se nudi širok izbor proizvoda i tržišna utakmica neminovno dovodi do povećanja palete proizvoda. Iz tog razloga u proizvodnim pogonima česta su preštelavanja, ali je česta i promena plana rada, što posledično dovodi do povećanja potrošnje energenata. Postoji niz metoda za skraćenje trajanja samog preštelavanja i na internetu se mogu naći uputstva kako ovo sprovesti u delo. Savet je da se napravi jasna matrica preštelavanja i definiše redosled proizvodnje određenih proizvoda u cilju optimizacije procesa preštelavanja, ali je takođe potrebno definisati i minimalni period „zamrzavanja“ plana proizvodnje.

5. Automatizacija i vizualizacija sistema – proizvodnog pogona

Visok nivo automatizacije i vizualizacije proizvodnog procesa omogućuje ubrzavanje procesa proizvodnje, bolje praćenje potrošnje energenata i fluida te samim tim nudi i mogućnost za smanjenja potrošnje. Osim ovoga, postoje i gotovi sistemi kao npr. MES (Manufacturing Execution System) koji služe za praćenje i trendiranje  procesa proizvodnje u celini, od ulaska sirovina do izlaska gotovog proizvoda. Za praćenje KPI-eva takođe je poželjno napraviti automatski sistem, koji generiše gotove: dnevne, nedeljne, mesečne, MTD… izveštaje.

6. Visoka efikasnost proizvodnih pogona

Česti zastoji, posebno u linijskim proizvodnim pogonima dovode do bespotrebnih gubitaka energije, ali i produktivnosti, a neretko i do gubitaka sirovina i/ili repro materijala. Savet je da se napravi automatizovan sistem za praćenje efikasnosti proizvodnog pogona i da se po Pareto principu rešavaju najčešći uzroci problema radi poboljšanja efikasnosti.

7.  Odabir opreme

U današnje vreme tokom proizvodnje opreme se strogo vodi računa o energetskom razredu. Savet je da se pri kupovini nove opreme ili unapređenju postojeće, osim osnovnih parametara kao što su nabavna cena, rok isporuke… uzme u obzir i potrošnja energenata i/ili fluida po jedinici proizvoda. Obično je energetski efikasnija oprema skuplja, ali poređenje treba raditi uzimanjem u obzir razlike u amortizaciji na godišnjem nivou sa jedne strane i ušteđenim energentima i/ili fluidima tokom eksploatacije u toj godini sa druge strane. Neophodno je merenje, kako bi isporučilac opreme mogao dokazati parametre potrošnje energenata i/ili fluida tokom eksploatacije.

Komentari

 • Napišite odgovor ili komantar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


  Engineering Energy Center

  Complete automation of Boiler houses
  Installation of flue gas utilizers onto gas boilers (economizers), installation of necessary measuring devices for the visualization of the boiler house efficiency and energy consumptionin some parts of the plant.

  Complete automation of cooling plants
  Selection of lead compressors in the primary cooling circle with variable speed drivedevelopment of algorithm for compressor startup with minimum energy consumptionand maintaining technological process

  Complete automation of compressed air plants

  Selection of lead compressors with variable speed drivesdevelopment of algorithm for compressor start up with minimum energy consumption.

  CO2 recovery plant

  Installation of plant for recovery of CO2 that originates from fermentation process 

  Water treatment plant

  The representatives of EEC have, with the support of certain specialized companies, installed the plant for treatment of well water. 

  Waste water treatment plant 

  In cooperation with international experts, it has been erected and put into operation the plant for treatment of effluents. 

  Heat recovery in brew house 

   In the brewing department the representatives of EEC developed and automated heat energy recovery, by which complete preservation of warm water has been achieved.

  CIP (cleaning in place) automation 

   The representatives of EEC have automated CIP, and entirely visualized the cleaning process by the control of concentration and the temperature of the cleaning agent.

   Automation of the plant for water degassing

  The representatives of EEC have automated a plant for water degassing with minimization of energy consumption. 

  Shock absorbers for hydraulic shock (water hammer) 

   The representatives of EEC possess great experience related to hydraulic shocks which occur by the contact between steam and cooled condensate or by specific technologies

  Modifications and automation of tunnel pasteurizers 

   Heat exchangers have been installed instead of using directly steam for heating, hence, the complete regulation of PU

  Dosing stations 

  Installation of different types of completely automated dosing stations, wort aerator and different kinds of blenders. 

   Home brewery

   The representatives of EEC have made for their own purpose, semi–automated mini brewery– 45 l capacity.

  Kategorije

  Arhive