eec@eec.co.rs  |   +381 25 772 088

  • Српски језик
  • English

ENGINEERING ENERGY CENTER
EEC je nastao kao plod višegodišnjeg bavljenja energetikom i procesnom tehnikom. Energetska efikasnost je oduvek, a čini se danas više nego ikad, pokazatelj i merilo uspešnosti. Odgovornim odnosom prema potrošnji energije zatvaramo krug između onoga što nam priroda daje i što joj mi posledično vraćamo. Vodeći se osnovnom idejom o racionalizaciji potrošnje energije, u stvari se bavimo suštinskim očuvanjem životne okoline i činimo svet boljim mestom za život.

Naša vizija

Naša vizija je da pružimo punu podršku našim klijentima na putu poboljšanja energetske efikasnosti. Osnovni princip naše usluge jeste da sagledamo mogućnosti i prostor za optimizaciju u sistemu klijenta, osmislimo i prezentujemo ideje i nakon toga izvršimo implementaciju rešenja. Naš cilj je dugoročno zadovoljstvo klijenata našim rešenjima, što podrazumeva pored direktno merljivih ušteda i tehničku podršku u toku eksploatacionog perioda.

Naša misija

Naša misija je da kroz optimizaciju potrošnje energije i korišćenje zelene energije podignemo nivo energetske efikasnosti kako bismo smanjili štetan uticaj na životnu okolinu i kako bismo našu planetu očuvanu i zaštićenu predali budućim generacijama na odgovorno korišćenje.

Naši zadaci

Zadaci kojima se bavimo su najrazličitiji vidovi optimizacija u industriji koji su nastali kao rezultat korišćenja najboljih svetskih praksi iz oblasti energetike i procesne tehnike. Proizvođači opreme vrhunskog kvaliteta odgovorno vode računa o energetskom razredu opreme i krajnji korisnik može i treba unapred da se informiše o energetskom razredu. Ipak, iskustvo pokazuje da čak i kupovina najekonomičnije opreme ne garantuje najekonomičniju eksploataciju zbog međuzavisnosti opreme. Naša specijalnost je upravo optimizovanje procesa u sistemima i postavljanje optimalnog proizvodnog modela, kako bi oprema radila u najoptimalnijim uslovima.

Zelena energija

Pored konvencionalnih metodologija racionalizacije potrošnje energije, u stanju smo da ponudimo i alternativa rešenja bazirana na zelenoj energiji. Dostupnost električne energije kroz solarne sisteme je postala svakodnevnica. Iako u ekonomskom smislu još uvek ne može da se nađe direktna finansijska opravdanost za ulaganje u proizvodnju električne energije po ceni elektro distribucije, postoje vrlo atraktivne aplikacije koje besprekorno funkcionišu u zonama gde ne postoji snabdevanje električnom energijom. Imamo praktično iskustvo u oblasti proizvodnje električne energije putem solarnih foto – naponskih panela.

Modeli finansiranja

Modeli finansiranja projekata koje smo predvideli se kreću u širokom opsegu mogućnosti. Projekti se mogu finansirati redovnim postupkom od strane klijenta ili kroz procentualni udeo u efektima ušteda u određenom vremenskom periodu.

Naše najveće vrednosti

Veliko iskustvo, odgovoran i profesionalan poslovni odnos, dugoročna tehnička podrška i dobronamerni saveti su naše najveće vrednosti.

Kategorije